Høst fra vår største energikilde

Solkraft er en utømmelig kilde du kan dra nytte av

I have land - Contact me!

01

Solkraft er en stor mulighet

Ved å bruke landområder som i dag skaper lav verdi, kan du ta del i lønnsomheten til grønn fornybar energi.

02

Utnytt de høye prisene

Hvis du vil ta del i dagens energimarked, er solkraft en god vei inn. Etablering av et solkraftverk er en raskeste løsning for de som vil være med nå.

03

Energi fra en utømmelig kilde

Denne ressursen varer evig. Å investere i solkraft er bra for planeten, men også bra for bunnlinjen.

04

Lite behov for vedlikeholdsarbeid

Ingen bevegelige deler som krever vedlikehold og lite behov for oppfølging av infrastrukturen.

Tilnærming

Slik jobber vi

Fra utvikling til bygging og drift

Vår prosess

TG1

Valg av landområder

I samarbeid med lokale interesser finner vi fram til gode landområder for solkraft.

TG2

Forhandlinger med grunneiere

Vi leter etter grunneiere som ønsker å bidra til verdiskapning og benytte landområder til å skape inntekter, samt planlegge for fremtiden.

TG3

Konsesjonssøknad

Vi har ti års erfaring med å håndtere søknader, konsekvensutredning, produksjons-beregninger, offentlige høringer og planlegging.

TG4

Vi planlegger og forbereder byggingen

Vi gjør detaljert design, beregninger og innkjøp, sammen med våre erfarne partnere.

TG5

Finansiering, bygging og drift

I samarbeid med våre partnere, finansierer, utvikler og bygger vi solkraftanlegg i industriell skala.

Sammen skaper vi fantastiske resultater

Ta kontakt

Christopher Kjølner
daglig leder
ck@pyurenergy.no
+47 905 31 962
Snakk med meg om fornybar kraft