Våre prosjekter

Agrivoltaiske solkraftverk – et samspill med omgivelsene

Pyur Energy vil produsere solenergi på velegnede arealer i best mulig samspill med omgivelsene.

Driften av solkraftverket vil kunne kombineres med sauebeite på samme landområde. Beitende sau under og mellom solcellepanelene vil bidra til å holde vegetasjonen nede og være med på å skape en symbiose mellom solenergiproduksjon og matproduksjon på en bærekraftig måte.
Pyur Energy vil ha god dialog med alle i lokalsamfunnet.

Vi oppfordrer alle interesserte til å gi innspill til utredningsprogrammet og til planene. Vi trenger hjelp til å belyse hvilke problemstillinger som bør vurderes og utredes i forbindelse med konsesjonssøknad og konsekvensutredning. Vi er tilgjengelig for alle som ønsker å snakke med oss slik at vi kan lære mer.

På denne siden finner dere en oversikt over våre planlagte prosjekter i Norge.

Roverud Solkraftverk

Pyur planlegger å bygge et solkraftverk på Roverud i Lillehammer kommune.

Oredalen Solkraftverk

Pyur legger planlegger å bygge et solkraftverk i Oredalen i Asker kommune.

Gaukås Solkraftverk

Pyur planlegger å bygge og drive et solkraftverk på Gaukås sør i Nissedal kommune i Telemark fylke.

Magnor 1 Solkraftverk

Pyur legger frem et forslag til utredningsprogram for Magnor 1 solkraftverk i Eidskog kommune i Innlandet fylke.

Nordre Gjerpeland Solkraftverk

Pyur Energy planlegger å bygge et solkraftverk i Nordre Gjerpeland i Larvik kommune i Vestfold.

Magnor 3 Solkraftverk

Pyur legger frem et forslag til utredningsprogram for Magnor 3 solkraftverk i Eidskog kommune i Innlandet fylke.

Skjervenmoene Solkraftverk

Pyur planlegger å bygge et solkraftverk i Skjervenmoene i Larvik kommune i Vestfold.

Sammen skaper vi fantastiske resultater

Ta kontakt

Christopher Kjølner
daglig leder
ck@pyurenergy.no
+47 905 31 962
Snakk med meg om fornybar kraft