Fornybar energi til alle

Vi utvikler fornybar kraft på industriell skala i norden.

I have land - Contact me!

Det vi gjør

Dyrere strøm, økte CO2-avgifter og utvidet nettkapasitet innebærer at fornybar kraft nå kan bli tilgjengelig for deg.

Tiden er inne

Vi har solid erfaring

Du har en rolle

Vårt team har etablert solide partnerskap, utviklet, bygget og drevet kraftverk i en årrekke. Og det vil vi fortsette med.

Finn din plass i det grønne skiftet og utnytt fordelen ved å være tidlig ute, bl.a. kort utviklingstid, og konsesjonsprosess.

I samarbeid med industrielle aktører, kraftprodusenter, myndigheter og nettverksoperatører, utvikler vi, bygger, kjøper, drifter og eier fornybare kraftanlegg i Norden. 

Våre tjenester

Vår verden - fornybar energi

For å fase ut fossilt brensel, trenger verden fornybar energi i stor skala. Elektrisitet vil erstatte forbrenning i både transportsektoren og industrien. Dette grønne skiftet kommer nå til deg. Som en stor mulighet!

Solkraft

Den hurtigste måten å starte produksjon av fornybar energi på industriell skala

Vis detaljer

Våre tjenester

Samdrift - et samspill med omgivelsene

Pyur Energy er opptatt av å produsere solenergi på velegnede arealer i best mulig samspill med omgivelsene. Det innebærer at produksjon av solenergi med fordel kan kombineres med husdyrbeite. For eksempel vil vi søke å tilrettelegge for beitende sau på solkraftverkets område.

Agrivoltaik

Et eksempel på symbiose mellom solenergiproduksjon og bærekraftig matproduksjon.

Vis detaljer

Våre samarbeidspartnere

Sammen skaper vi
fantastiske resultater

Ta kontakt