Pyur - produserer energi for vår tid

Vi gjør fornybar energi tilgjengelig for alle

Vårt team har lang erfaring med utvikling, bygging og drift av kraftverk i industriell skala.

Det vi gjør

PyurEnergy har som mål å installere
1 GW med solkraft i Norden innen 2030.

Vårt mål

Våre partnere

Våre strategiske partnere

Jobber for å utvikle, bygge og drive mellomstore produksjonsfasiliteter for grønn hydrogen. Det etableres et nettverk av sentre for salg, til profesjonelle aktører.

Utvikler, bygger og driver småskala vannkraftverk. Nåværende portefølje av vannkraftverk tilsvarer årlig produksjon på 200GWh.

Sammen skaper vi
fantastiske resultater

Ta kontakt!