Agrivoltaik

Et eksempel på symbiose mellom solenergiproduksjon og bærekraftig matproduksjon.

I have land - Contact me!

Pyur Energy er opptatt av å produsere solenergi på velegnede arealer i best mulig samspill med omgivelsene.

Det vi gjør

Denne tilnærmingen, ofte kalt agrivoltaikk, er et eksempel på symbiose mellom solenergiproduksjon og bærekraftig matproduksjon, ettersom de beitende sauene bidrar til å holde vegetasjonen nede. Dette erstatter eller reduserer betydelig behovet for maskinell rydding av solparken.  

Sammen skaper vi fantastiske resultater

Ta kontakt

Christopher Kjølner
daglig leder
ck@pyurenergy.no
+47 905 31 962
Snakk med meg om fornybar kraft